Synth1 Soundbanks Pack vol4Do naszego działu downloads (sekcja sound banks) trafił czwarty zestaw darmowych sounbanków (256 presetów) przeznaczonych dla wtyczki Synth1.
Synth1 Soundbanks Pack vol4