Wavosaur - Wavosaur v1.0.4 Wave Editor Darmowy edytor audio Wavosaur doczekał się kolejnej odsłony.
Wavosaur  do użyteczne oprogramowanie przeznaczone do pracy z plikami audio. Najnowszą wersję wtyczki znajdziesz na naszej stronie w dziale download . Poniżej lista wprowadzonych zmian:

  • dodano kalkulator tempa w menu tools
  • dodano możliwość otwierania z poziomu linii poleceń wielu dokumentów na raz 
  • dodano przycisk Reset w oknie dialogowym audio out routing
  • dodano skrót Ctrl+Shift+A (odznacz)
  • dodano przycisk resetu ustawień kolorów w oknie konfiguracji skóry
  • dodano Delay Calculator w menu tools menu
  • dodano możliwość kontroli głośności na wyjściu (menu View)
  • inne

 Źródło :Wavosaur