Togu Audio Line TAL - Tal-BassLine v1.1 Kolejnej aktualizacji doczekała się wtyczka TAL-BassLine. Wersja 1.1 to przede wszystkim lepsze filtry oraz modulacja PW. Wtyczka charakteryzuje się nieco odmiennym brzmieniem w stosunku do poprzednich wersji. Jednocześnie zużywa nieco większych zasobów CPU a to wszystko za sprawą filtra 2 x oversample.
Starszą wersję wtyczki wciąż można jednak pobrać ze strony producenta.

Zmiany w wersji 1.1
  • większe możliwości pracy oscylatorów z wyższymi częstotliwościami
  • poprawione filtry
  • większy rezonans
  • szerszy zakres działania modulacji szerokości impulsu
  • drobne poprawki
Togu Audio Line TAL - Tal-BassLine v1.1

Wtyczka do pobrania z naszego działu z plikami .