Izotope Ozone - Ozone, Trash, Spectron iZotope zaktualizował kilka wtyczek:  Ozone tdo v3.15, Trash do v1.14 oraz Spectron do v1.14
Zmiany:
  • dodako wsparcie dla znaków Unicode (komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie) - dotyczy nazw presetów
  • zrezygnowano ze wsparcia dla OS X 10.3.9.
Dodatkowe informacje: http://www.izotope.com/