blue cat's Blue Cat Audio  zaktualizował cztery wtyczky w formacie DirectX oraz VST:  Blue Cat's FreqAnalyst Pro, FreqAnalyst Multi, StereoScope Pro oraz StereoScope Multi. Jednocześnie ceny wszystkich wtyczek zostały obniżone o 20%.
Zmiany są następujące:
  • dodano możliwość nadawania nazw poszczególnym krzywym (dotyczy pluginów z serii Multi)
  • zwiększono możliwości zoom
  • ulepszono możliwości analizatora widma (większa dokładność)
  • zwiększono częstotliwość odświeżania danych na wyświetlaczu (płynność analizy)

Dodatkowe informacje: www.bluecataudio.com