SIR2 Jak czytamy na stronach Christian Knufinke Software dostępna jest aktualizacja wtyczki  SIR2 - pogłosu impulsowego czyli procesora, pozwalającego wczytać odpowiednio nagrany plik dźwiękowy będący swego rodzaju zapisem cech danego pomieszczenia (np. sali koncertowej, teatru).
SIR 2
Zmiany:
  • Nowa przeglądarka gotowych odpowiedzi impulsowych
  •  możliwość resetowania ustawień wtyczki z poziomu menu Tools
  •  możliwość zmiany domyślnej ścieżki do katalogu zawierającego odpowiedzi impulsowe
  •  poprawki związane z niepoprawną pracą wtyczki w programach wavelab czy samplitude
  •  poprawki algorytmy resamplingu (wpływa na jakość) bardziej szczegółowe komunikaty błędów.

 Na stronie producenta dostępna wersja demonstracyjna.