Wtyczka FabFilter Pro-C doczekała się niewielkiej aktualizacji, przynoszącej poprawę szeregu błędów, które powodowały niespodziewane zużycie procesora podczas, gdy na wyjściu nie było w danej chwili żadnego sygnału. Zaktualizowano także plik pomocy, szczególny nacisk położono na użycie opcji side-chaining w programach typu Cubase.
pro-c