steinbergSteinberg Media Technologies zapowiedział dostępność kolejnego wydania profesjonalnego edytora audio: WaveLab Pro 9, oraz WaveLab Elements 9, czyli podstawowej wersji z wybranymi rozszerzeniami.

Kluczowe funkcjonalności WaveLab Pro 9

 • Edycja audio oraz bogaty pakiet masteringowy
 • Wsparcie dla częstotliwości próbkowania do 384 kHz
 • Nowy interfejs użytkownika z systemem dokowania okien
 • Sekcja 12 efektów master z rozszerzonymi możliwościami przetwarzania oraz monitoringu
 • Pakiet wtyczek MasterRig składający się z 6 modułów
 • Zaawansowana narzędzia pomiarowe zgodne z EBU R128
 • Moduły oparte na rozwiązaniach SoXa - Resampler, Multiband Expander and Multiband Envelope Shaper.
 • Menadżer projektów WaveLab Project Manager ze wsparciem dla schematu kolorów
 • Bezpośrednia możliwość wymiany plików audio między aplikacjami Cubase oraz Nuendo

Kluczowe funkcjonalności WaveLab Elements 9:

 • Edytor plików audio przeznaczony dla hobbystów, użytkowników domowych
 • Nowy interfejs użytkownika z systemem dokowania okien
 • Pakiet wtyczek MasterRig składający się z 5 modułów
 • MasterRig pakiet 5 wtyczek masteringowych: EQ, kompresor, Limiter, saturator oraz imager.
 • Moduł oparty na rozwiązaniach SoXa - Resampler
 • Obsługa plików z metadata oraz możliwość wypalania danych na CD
 • Bezpośrednia możliwość wymiany plików audio między aplikacjami Cubase oraz Nuendo

Źródło: Steinberg Media Technologies