WOK - SimpRev Wolfgang Krumme zaprezentował plugin o nazwie Mixtube,odpowiedzialną za ocieplanie oraz "zagęszczanie" brzmienia. Wtyczka w swoim działaniu wykorzystuje efekty sterownika tuby Obsługa sprowadza się do ustawienia jednego parametru!

Cena: €28

 

Źródło: WOK