SyncerSoft - Bass Booster VST Bass Booster VST wtyczka, która służy ubogacaniu ścieżek basowych. Do tego celu wykorzystywane są dodatkowe harmoniczne generowane w oparciu o unikalny algorytm psychoakustyczny. Inspiracją producenta do opracowania wtyczki bass booster były badania nad psychoakustyką prowadzone przez Shleenkina Alexandra oraz prace nad fizyką matematyczną.
Cena wtyczki ustalona została na poziomie 21 Euro. Producent udostępnia również wersję demonstracyjną, która działa przez 20 kolejnych uruchomień. Przy 21 uruchomieniu plugin okresowo generowany jest szum. Istnieje możliwość powtórnego przeinstalowania wtyczki.


Źródlo: SyncerSoft