Voxengo - GlissEQ v3.0 GlissEQ v3.3 to kolejna już aktualizacja dynamicznego equalizera parametrycznego w postaci wtyczki VST dla Windows oraz Mac. Producentem wtyczki jest firma Voxengo. Jedną z najbardziej interesujących opcji wtyczki GlissEQ zastosowane filtry działające w sposób dynamiczny. Podczas gdy używasz zwykłego equalizera wynik jego działania uzależniony jest od jego ustawień. Przypuśćmy jeżeli ustawisz poziom wzmocnienia 6 dB dla częstotliwości 100 Hz dostajesz dokładnie zadane parametry. Producenci wtyczki Voxengo zaproponowali zdecydowanie odmienne podejście. Ustawienie parametrów na poziomie +6 dB dla częstotliwości 100 Hz nie koniecznie musi dać w efekcie wzmocnienie na poziomie 6 dB. Regulacja przyrostu wzmocnienia odbywa się w sposób dynamiczny w zależności od przetwarzanego materiału audio.

Wykaz zmian wprowadzonych do GlissEQ v3.0
 • Poprawa dynamiki zachowania filtrów
 • Dodano filtry typu notch
 • Dodano opcję złomowania na wyświetlaczu widma
 • Zwiększono do 96 kHz zakres widma
 • Wtyczka może pracować w trybie wielokanałowym
 • Dodano menager presetów
 • Możliwość zmiany kolorów interfacu
 • Możliwość skalowania okna wtyczki
 • Funkcja undo/redo
 • Dodano możliwość grupowania kanałów
 • Opcja grupowania kanałów
[Aktualizacja: 15-05-2010] Producent prezentuje zaktualizowaną wersję wtyczki GlissEQ v3.2
 • zaimplementowano dodatkowy wyświetlacz widma
 • dodano przełącznik "Show All Channel Meters"
 • Poprawiono graficzny aspekt wyświetlania widma
 • zoptymalizowano kod wtyczki pod kątem graficznego przetwarzania danych
 • domyślne wartości szerokości pasma można zdefiniować na podstawie 1 pasma w grupie
 • Dodano możliwość wyróżniania wybranych obszarów wyświetlanego widma
 • inne
[Aktualizacja: 25-12-2010] Producent prezentuje zaktualizowaną wersję wtyczki GlissEQ v3.3
 • Usunięto błąd trybu wyświetlającego wszystkie kanały wysterowania podczas pracy w trybie 5.1
 • dodatkowe ustawienia w zakresie wizualizacji wyświetlania wskaźników wysterowania
 • implementacja płynnej automatyki filtra
 • dodanie możliwości globalnych ustawień precyzji działania wtyczki
 • dodano przełącznik zakresu EQ
 • dodano przełącznik trybu wyświetlania widma
 • usprawniono moduł odpowiedzialny za kontrolę poziomu wysterowania
 • dodano możliwość kontroli parametrów za pomocą kursora typu celownik (ustawienie można dezaktywować z poziomu ustawień globalnych wtyczki)
 • inne
 • Underlay color selection was removed - group's defined color is used now.
 • EQ range selector added (this may shift existing automation envelopes).
 • "Filled Spectrum" spectrum display mode switch added.
 • Oversampling filter type "Min-phase/Lin-phase" switch added.
 • Global "Auto Oversampling Level" 1X (off) option added.
 • Level meter's "density mode" improved.
 • Control surface crosshair option added (can be switched off in the global options).
 • Narrow-band sweeping mode crash problem fixed.


Źródło: Voxengo / GlissEQ
Voxengo - GlissEQ v3.0