0aW korgu pa4x, z poziomu tylnego panelu, mamy dostęp do baterii (CR2032), która odpowiedzialna jest za podtrzymywanie aktualnej daty oraz czasu. W przypadku Korga pa3x dostęp do baterii nie jest już taki prosty. Aby się do nej dostać należy rozkręcić instrument (czego nie polecam czynić samemu).

 

Po co ustawienia daty i czasu w Korgu? (Korg pa4x tutorial)

Wiemy już zatem po co bateria. Nasuwa się zatem pytanie co nam daje informacja o aktualnej dacie i godzinie? Bynajmniej ustawienia te nie służą ocenie, która w danym momencie jest godzina (w końcu szybciej takie informacje zweryfikujemy spoglądając na zegarek, telefon). Zatem?

Aktualna data i czas wykorzystywane są w chwili, gdy edytujemy/tworzymy pliki (style, wpisy w songbooku, keyboardsety, itd). Ciekawostką jest fakt, że w chwili, gdy poddajemy modyfikacji dany styl, w ramach konkretnego banku, nowa data obejmuje wszystkie pliki.

Jak poprawnie ustawić datę i czas w instrumencie? (na przykładzie Korga pa4x)
1  Przechodzimy do ustawień globalnych: w tym celu wciskamy przycisk Global a następnie z poziomu wyświetlacza General Controls i zakładka Clock & Power
2  Dokonujemy ustawień (data i czas). Czas wyświetlany jest w systemie:"godzina:minuta:sekunda"
3 Wszystkie zmiany zatwierdzamy wciskając przycisk Apply

 

Po co ustawienia daty i czasu w Korgu? (Korg pa4x tutorial)

 

Chciałbyś lepiej poznać możliwości instrumentu Korg pa3x/pa4x? Zapraszam do zapoznania się z ofertą indywidualnego kursu obsługi Korga pa4x/Korga pa3x/Korga pa2x/Korga pa900.