0aWraz z najowszym flagowym modelem Korg pa4x otrzymujemy funkcjonalność umożliwiającą wykonywanie konwersji komercyjnie dostępnych oraz darmowych plików MIDI (SMF Song) do styli (obsługiwanych przez Pa4X). Uzyskany wynikowo styl (jego jakość) w dużej mierze uzależniona jest od jakości samego pliku wyściowego.

Poniżej przedstawiam kolejne kroki, które należy wykonać, aby z pliku MID na drodze konwersji pozyskać styl.

1 Przechodzimy do trybu STYLE PLAY

2 Naciskamy przycisk RECORD. Naszym oczom ukazuje się okno dialogowe Style Record Mode

3 Wybieramy opcję Choose the Create Style from Midi File a następnie potwierdzamy wciskając OK

0

4 Wskazujemy źródłowy plik MIDI (.mid file), i wciskamy SELECT

0

5 Po zakończeniu procesu konwersji (ten jest w pełni automatyczny), jesteśmy proszeni o zapisanie nowego stylu. Podczas zapisu stylu możemy zdecydować o jego nazwie (Name), lokalizacji, do której plik zostanie zapisany (bank/położenie stylu w ramach wskazanego banku). Puste komórki oznaczono jako „---„

0

0

6. Po zapisaniu stylu możemy przejść do jego strojenia (drobnych poprawek – o ile są konieczne) wykorzystując do tego celu odpowiednie narzędzia do edycji stylu.

Uwaga wszelkie zabiegi wstępne w postaci poprawek samego pliku MIDI (usunięcie zbędnych ścieżek, podmiana instrumentów), nie będą miały wpływu na wynikowy plik, który uzyskamy.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą indywidualnego kursu obsługi Korga pa4x/Korga pa3x/Korga pa2x/Korga pa900.