0aW niniejszym tekście zaprezentuję, w jaki sposób zapisywać własne zestawy barw, przywoływane czterema przyciskami STS zlokalizowanymi pod wyświetlaczem. Czym są STS-y? Z angielskiego Single Touch Settings - czyli ustawienia barw przywoływane jednym dotknieciem.

Najważniejszą kwestią jest zdjęcie blokady, która uniemożliwia zapisywanie własnych ustawień STS do fabrycznych styli. Aby to uczynić należy:

Wcisnąć przycisk media:

 0

 a następnie przejść do zakładki Preferences gdzie odznaczamy pozycję Factory Style and Pad Protect

0

Aby powyższa zmiana została zachowana (po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu instrumentu) należy zapisać ustawienia korzystając z opcji Write global settings przywoływanej z rozwijanego menu, które znajdziemy w prawym górnym rogu ekranu.

Od tej chwili możemy dokonywać zapisu STS-ów do fabrycznych  tyli. W tym celu:

  1. Wybieramy dowolny styl, modyfikujemy brzmienie (sounds) prawej ręki tak jak chcemy
  2. Przy jednocześnie wciśniętym przycisku SHIFT wciskamy jeden z czterech dostępnych przycisków STS – celem zapisu aktualnych ustawień barw.
  3. Naszym oczom ukaże się poniższe okno:

0

Pozostałe informacje:

Name: tutaj wprowadzamy własną nazwę zapisywaneg STSa

Current Style: nazwa aktualnego stylu, do którego wprowadzany jest zapis

STS: rozwijane menu, z poziomu którego możemy wybrać jedną z 4 dostępnych komórek, do której dokonamy zapisu naszego programu STS.

Chciałbyś jeszcze lepiej poznać Korga serii pa?

Zapraszam do zapoznania się z ofertą indywidualnego kursu obsługi Korga pa3x/Korga pa2x/Korga pa900.