0aW ostatniej odsłonie instrumentu Korg model pa3x użytkownicy otrzymali możliwość usuwania "w locie" ścieżki wokalnej z plików mp3. W jaki sposób skorzystać z tytułowej funkcjonalności? Gdzie ją znaleźć i jak aktywować? O tym dowiesz się przechodząc do dalszej części tekstu.

To jak efektywnie uda nam się usunąć ścieżkę wokalną z pliku mp3 uzależnione jest od samego utworu. Aby usunąć wokal z wybranego pliku należy:

  1. Zaprogramować jeden z trzech przycisków ulokowanych z lewej strony instrumentu (Assignable Switch)
  2. Wciskamy przycisk MENU (ulokowany na prawo od wyświetlacza) a następnie z poziomu wyświetlacza wybieramy:“Pad/Assignable Switch"
  3. Z rozwijanego menu wybieramy opcję: Vocal Remover ON/OFF (na potrzeby tego poradnika programowanym przyciskiem będzie przycisk środkowy:ASSIGNABLE SWITCH 2)
    1. 0

  4. Na końcu wciskamy przycisk EXIT celem powrócenia do głównej strony trybu Song Play

Uwaga: opcja usuwania wokalu działa tylko z jednym odtwarzaczem.

Sprawdźmy teraz jak sprawdza się funkcja Vocal remover. W tym celu:

  1. Uruchamiamy odtwarzanie utworu w playerze 1
  2. Naciskamy przycisk ASSIGNABLE SWITCH 2 który aktywuje/dezaktywuje funkcjonalność

I jak efekt? Jeśli nie jesteś zadowolony wykonaj następującą operację:

Trzymając wciśnięty przycisk SHIFT naciśnij SONG PLAY celem wywołania okana ustawień globalnych trybu.

Przetestuj różne dostępne ustawienia (gotowe presety znajdziesz na rozwijanej liście - patrz poniższy screen)

0

Każde z dostępnych ustawień zoptymalizowano na konkretny rodzaj głosu. Znajdź swój typ!


Chciałbyś jeszcze lepiej poznać Korga serii pa?

Zapraszam do zapoznania się z ofertą indywidualnego kursu obsługi Korga pa3x/Korga pa2x/Korga pa900.