Morfing próbek:

Wiele zabawy daje morfing próbek, zanim jednak zgłębimy bliżej temat przyjrzyjmy się parametrom, które możemy kontrolować z poziomu Fruity Granulizera.

fl studio granulizer tutorial

Interface wtyczki podzielony jest na trzy sekcje: Graings, Effects, Transietns

Zacznijmy od sekcji Grains:, w której znajdziemy następujące parametry: Att(ack), Hold, G(rain) Sp(ace) oraz W(ave) Sp(ace).

Gałki grain space oraz wave space są współzależne. Za pomocą pierwszej sprawujemy kontrolę nad przestrzeniami między granami (G SP), druga odpowiedzialna jest szerokość „ziarna”. Im mniejszą wartość parametru ustawimy, tym więcej ziaren uzyskamy. W przypadku, gdy oba parametry mają te same wartości, długość próbki pozostanie niezmieniona.

Jeśli zredukuje „wolne przestrzenie” pomiędzy granami o połowę liczba ziaren zostanie podwojona, odległości pomiędzy próbkami zostaną zachowane.

Jeśli przykładowo zredukujemy dwukrotnie wartość parametru wave space (z 100% do 50%) – zwiększymy dwukrotnie liczbę próbek i zachowamy jednocześnie jednakowe odległości pomiędzy próbkami (tzw. przestrzeń między ziarnami).

fl studio granulizer tutorial

 

W pierwszym przykładzie wartości parametrów grain space oraz wave space są jednakowe, długości próbek pozostają niezmienione.

W drugim przykładzie wartość parametru grain space jest większa niż wave space. Odległości między próbkami zostały zwiększone, a ilość próbek podwojona. Ponieważ wielkość ziarna (próbki) została nietknięta długość poszczególnych próbek została podwojona.

W ostatnim (trzecim) przykładzie wartość parametru grain space jest mniejsza niż wave space, przez co przestrzenie między próbkami zostały zredukowane względnie do ustawienia wave space, co wpływa na długość całej próbki. Powyższa operacja powoduje skompresowanie długości próbki

Najlepszą metodą jest oczywiście eksperymentowanie. Dlatego załaduj do Fruity Granulizera własną wtyczkę i zacznij kombinować.

Za pomocą tylko tych 4 przycisków można uzyskać niesamowite efektu.