O tym, że Piano Roll pozwala budować niczym nieograniczone frazy melodyczne - nie trzeba chyba nikogo przekonywać - taka też jest jego wyższość nad step sequencerem.

W piano roll znajdziemy następujące narzędzia :
Poniżej postaram się przybliżyć do czego służą poszczególne z nich.
 • Arpeggiaror Tool
 • Articulate Tool
 • Flip Tool
 • Key Limiter Tool
 • Strum Tool
 • Flam Tool
 • Randomizer Tool
 • Quantizer Tool

Arpeggiator Tool

Arpeggiator tool jest narzędziem pozwalającym na zastosowanie efektu arpeggio. W przeciwieństwie do arpeggiatora wbudowanego w okienko channel Settings ten jest bardziej rozbudowany nie działa w czasie rzeczywistym i pozwala na sprawowanie większej kontroli nad tym, co się dzieje z naszą melodią.

Opcje

 • Pattern Browse - pozwala na ładowanie plików typu *.FSC. Takie pliki możemy również tworzyć sami.
 • Pattern - znajdziemy tam do wyboru : Normal - pattern (wzór) zostaje zachowany; Flip vertical - porządek nut w patternie zostaje odwrócony; Alternate - czyli sytuacja pośrednia między Flip vertical a Normal
 • Time Multiplication - patrz manual
 • Range - rościąga wzór między kolejne oktawy
 • Sync - znajdziemy to do wyboru :

  • Chord
  • Block
  • Time
 • Gate - skraca długość nut poddawanych efektowi arpeggiatora tworząc efekt bramkowania.
 • Levels - pozwala na zmiksowanie parametrów nut obecnych w piano roll (głośności, panoramy, itd.) z tymi jakie załadowane zostaną z pliku *.fsc. Im gałka przekręcona bardziej w prawo tym miksowanie następuje w sposób bardziej znaczny.

Kilka uwag ogólnych ;

 • Nuty o kolorze żółtym są ignorowane przez arpeggiator.
 • Fioletowe nuty nie są uwzględniane przez ustawienie range.
 • Nuta, która obejmuje cały pattern jest traktowana jako "sustained note" - czyli nuta, która nie jest tknięta (nie obejmuje ją działanie arpeggiatora).
Articulate tool

>Articulate tool pozwala na szybkie zastosowanie odpowiedniego rozkładu nut w piano roll : straccato, legato albo portato.

Opcje

 • Options Menu - rozwija listę z dostępnymi gotowymi ustawieniami
 • Multiply - pozwala na ustawienie długości nuty jako procent jej całkowitej długości (np.10 % jej długości itd.)
 • Use Length - gdy włączone długość nuty jest określana na podstawie długości nuty oryginalnej.
 • Variation - długość nuty jest ustalana w sposób dowolny

Flip tool

Flip tool pozwala na odwrócenie nut w piano roll zarówno w poziomie jak i w pionie. Narzędzie działa tylko na zaznaczonych nutach (jeżeli żadne nuty nie są zaznaczone odwrócenie dotyczy się wszystkich nut).

 • Flip Horizontally - "przewraca" nuty w poziomie.
 • Preserve Start Time - nie mam pojęcia jak to wyjaśnić
 • Flip Vertically - "przewraca" nuty w pionie.

Przyjrzyj się jaka jest różnica w ułożeniu nut :

Rysunek 1 i 2 pokazują wyraźnie, że nastąpiło lustrzane odbicie nut w Piano Roll !
Porównując obrazki 1 i 3 nuty zmieniły położenie w poziomie. (W przypadku screenów 2 i 3 strzałki powinny być na odwrót !!!.)

Key Limiter/Transposer tool

Limit pozwala na transpozycję nut zdefiniowaną przez użytkownika. Narzędzie wykorzystywane jest do tworzenia bogatej panoramy w utworach.

 • Reset - zeruje ograniczenia zakresów wcześniej ustawionych
 • Wrap to Bottom - kiedy włączone, nuty są automatycznie sprowadzane do najniższej oktawy, która mieści się w zadanym zakresie.
 • Piano View / Limit selector - pozwala na ustaleniu zasięgu, w którym to będą działały jeszcze nuty.

Przykłady:
Zaznaczając na klawiaturze na C6 - wszystkie nuty przesunęły się na oktawę niżej na c5 (patrz zdjęcie obok)

Strum tool

Narzędzie, za pomocą którego możemy uzyskać efekt grania na np. gitarze akustycznej. Nuty są przesuwane w czasie a jednocześnie zmienia (maleje) się ich głośność - zobacz załączony obrazek.


Aby pracować przy użyciu Strum Tool koniecznie musimy posiadać w Piano Roll nuty ułożone jedna pod drugą (przykładem są nuty, które możemy zbudować za pomocą predefiniowanych akordów). W oknie dialogowym strum tool możemy dokonać następujących ustawień:
 • start time shifting
 • velocity shifting
 • end time shifting

Flam tool

Pozwala na dodanie efektu typu "drum flam" do nut w piano roll. Flam Tool dodaje do każdej nuty krótkie szybkie uderzenia, efekt wykorzystywany przy pracy z dźwiękami perkusji.

Opcje

 • Options drop down menu - rozwija menu z kilkoma użytecznymi gotowymi ustawieniami.
 • Time - pozwala na ustawienie czasu "szybkiego uderzenia" (kręcąc gałką time przesuwamy nuty względem pozostałych nut)
 • Absolute - ?
 • Before - pozwala na umieszczenie szybkich uderzeń przed oryginalnymi nutami na starcie
 • Velocity - ustawienie głośności dla "szybkich uderzeń"

Chopper Tool

Chopper to zaawansowane narzędzie przeznaczone do cięcia nut.

Opcje

1. Pattern

Znajdziesz tu gotowe szablony z możliwością natychmiastowego zastosowania na nuty znajdujące się w partyturze. Piano Roll pokaże w czasie rzeczywistym wygląd nut po zastosowaniu danego szablonu.

2. Options
Znajdziesz tu szereg opcji związanych z cięciem nut w piano roll.
 • Time Multiplicator wheel - dzięki tej gałce możemy zwiększyć bądź zmniejszyć tempo odtwarzania patternu. Domyślnie chopper używa wartości określonej przez tempo projektu.
 • Absolute Pattern switch - kiedy zaznaczone cięcie nut w Piano roll odbywa się według domyśnej wartości ustawienia siatki (parametru snap). Kiedy wyłączone każda nuta cięta jest w stosunku do lini startu (zobacz rysunek poniżej).
 • Levels wheels - pozwala na zmiksowanie oryginalnych parametrów nut (chodzi o własności nut - typu głośność, panorama itd.) z tymi jakie wpowadza narzędzie chopper.

3. Apply button - zapisuje zmiany jakiej dokonaliśmy na naszej partyturze w siatce.

LFO Tool

LFO tool pozwala na narysowanie kształtu krzywej LFO w Event edytorze.
Z LFO pracujemy jedynie w trybie zaznaczenia, jeśli nic nie jest zaznaczone, LFO tool automatycznie zaznacza pierwszy bar.
1. Start
 • Value - ustawienie początkowej wartości LFO
 • Range - ustawienie zakresu pomiędzy najwyższymi i najniższymi punktami w LFO
 • Speed - ustawienie częstotliowści LFO (tzn. szybkości działania LFO)
2. End
Tutaj znajdziemy dokładnie te same parametry, co w sekcji Start. Kiedy włączysz kontrolkę znajdującą się w lewym górnym, rogu . będziesz mógł dokonać ustawień tych parametrów - ich watrości będą się różniły od tych które ustawiłeś w sekcji Start. Kiedy kontrolka nie jest włączona jedynie ustawienia sekcji start będą miały wpływa na kształt LFO.
3. Shape
 • Sets the shape of the LFO - wybór kształtu krzywej LFO (sinusoidowa, kwadratowa, tójkątna, prostokątna). W celu dokonania wyboru danego kształtu LFO należy kliknąć na daną ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu sekcji "shape".
 • Phase wheel - gałka, za pomocą której ustawimy fazę LFO.
Randomizer Tool

Za pomocą tego narzędzia możemy stworzyć bliżej nieokreślny układ nut w Step sequencerze czy też w piano roll. Układ nut może być oparty na tzw. mapie akordów. Za pomocą randomize tool możemy także w przypadkowy sposób nadawać nutom wartości panoramy czy głośności.

Niektóre z opcji w oknie randomizera (patrz screen) dostęne są jedynie podczas pracy w oknie piano roll.
1. Pattern Section

Tutaj dokonamy ustawień związanych z losowym generowaniem nut (opcję tę można dezaktywować !).

 • Octave - ustawienie głównej oktawy, która będzie wykorzystywana podczas generowania nut.
 • Range - określenie zasięgu oktawowego, wewnątrz którego będziemy mieli do czynienia z działaniem randomizera.
 • Key - ustawienie podstawowego brzmienia dla nut.
 • Scale - wybór akordów (typu), który będzie używany jako podstawa do tworzenia nut.
 • Length - ustawienie długości generowanych losowo nut (opcja dostępna w oknie piano roll).
 • Variation - ustawienie zakresu zmian dla generowanych długości nut (opcja ta dostępna jest tylko z poziomu okna piano roll). Skręcenie gałki w lewo sprawia, że nuty stają się równe albo którsze niż sprecyzowana długość. (the middle position disables the length variance).
 • Population - określenie ilości generowanych losowo nut. Im gałka bardziej przekręcona w prawo tm więcej nut będzie generowanych.
 • Stack - ustawienie polifonii generowanych nut (opcja ta dostępna jest tylko z poziomu piano roll).
 • Random Portamento - jeśli zaznaczone, generowane nuty będą miały różne parametry portamento.
 • Merge Same Notes - jeśli zaznaczone, dwie lub więcej kolejnych nut o tej samej wartości parametru Pitch zostanie scalone w jedną długą nutę.
 • Seed - używając strzałek generujemy losowe położenie nut w piano roll na podstawie wyżej opisanych (ustawionych) parametrów. Aby mieć możliwość usłyszenia efektów naszej pracy powinniśmy (jeszcze zanim otworzymy okno randomizera) wcisnąć przycisk Play na panelu transportu.
2. Levels Section

Tutaj dokonamy ustawień związanych z losowym generowaniem poziomów panoramy, głośności itd. (opcję tę można dezaktywować !).

 • Levels - za pomocą tych gałek określamy, które parametry mają zastać poddane procesowi przypadkowości, oraz w jakim stopniu ta przypadkowość ma zostać zastosowana. Jeżeli np. gałkę panoramy (pan) przekręcimy maksymalnie w lewo, to oznacza, że proces przypadkowości nie będzie miał zastosowania do tegoż parametru.
 • Reset Before Processing - zeruje poziomy nut do ich domyślnej wartości z przed procesu randomize.
 • Bipolar - patrz manual
 • Seed - kliknij strzałkę w lewo lub w prawo w celu zastosowania "przypadkowości" generowanych nut na podstawie parametrów wcześniej określonych (chodzi o paremerty, które wcześniej opisywałem). Aby usłyszeć efekt Twojej pracy z narzędziem, wciśnij przycisk play na pasku transportu jeszcze zanim rozpoczniesz pracę z samym randomizerem. Jeżeli okno randomizera jest już wywołane a dokonałeś już w nim zmian, aby usłyszeć ich efekt naciśnij przycisk spacji.

Piano Roll Quantizer

Piano Roll Quantizer to zaawansowany kwantyzator nut posiadający gotowe szablony, które możemy wykorzystać podczas wyrównywania nut w siatce.

1. Groove Template

Kwantyzator w Piano roll używa szeregu zdefiniowanych szablonów kwantyzacji, które możemy wykorzystywać w swoich projektach. W celu użycia danego z nich należy kliknąć na przycisk browse i wybrać odpowiedni dla nasz szablon (w postaci pliku *.Fsc).

2. Strength - w tej części okna dokonamy ustawień związanych z samą kwantyzacją.
3. Apply button - zapisuje zmiany do partytury

Autor: Pietia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela zabronione.