0Sidechaining to technika umożliwiająca wywieranie wpływu jednego brzmienia na inne – to tak jakby efekt uzyskany na jednym brzmieniu był zależny od ustawień innego brzmienia. Technika, której najczęsciej używa się w odniesieniu do działania kompresora oraz bramki, celem uniknięcia nakładania sie częstotliwości o takim samym zakresie, np. brzmienia kicka oraz linii basu. Technika sidechainingu nie jest nowa. Stosowanie tego efektu jest szczególnie popularne w muzyce dance a przez wielu znane jako efekt pompki.

Oto link do znanej produkcji muzycznej  “obrazującej” efekt sidechaining w akcji.

 

W poniższym tutorialu postaramy się zaprezentować techniki, którymi można uzyskać wspomniany efekt.

Fruity Peak Controller

Fruity Peak controller generuje automatykę w oparciu o sygnał pochodzący od wybranego brzmienia. Sygnał automatyki może zostać wykorzystany w celu zautomatyzowania wybranego wirtualnego kontrolera. Wtyczka doskonale nadaje się do uzyskania efektu typu sidechain.

Dla zobrazowania efektu sidechain posłużę się poniższym przykładem:

 1

Załadujmy dwa kanały do step sequencera: kick oraz syntezator basowy. Na kanale z syntezatorem (w edytorze piano roll) znalazła się prosta linia syntetycznego basu. Podczas odtwarzania zawartości kanałów wyraźnie słychać, jak kick oraz linia basu nakładają się, co sprawia, że kick jest mniej wyrazisty – ma mniejszego kopa

Kieruję zatem sygnał ze step sequencera (Kick 5) na wejście miksera - Insert channel 1 – a następnie ładuję kontroler Fruity Peak Controller do pierwszego slotu FX – patrz poniższy screen.

2

Wtyczka Fruity Peak Controller pozwala na automatyczną kontrolę sygnału z poziomu sekcji Peak oraz LFO. Za pomocą sekcji Peak kontrolujemy sposób w jaki sygnał wejściowy wpływa na sygnał automatyzowany. Znajdziemy tutaj następujące parametry:

  • Gałka Base (BASE) – odpowiedzialny jest za równoważenie bazowej wartości kontrolera wartości szczytowej
  • Gałka Volume (VOL) - pozwala określić w zakresie +/- 200 % wpływ szczytowej wartości głośności na działanie kontrolera peak controller.
  • Tension (TNS) [napięcie] – pozwala formować kształt krzywej odpowiedzialnej za mapowanie głośności szczytowej oraz wartości kontrolera peak
  • Gałka Decay (DEC) – przekręcając w prawo znacznie szybciej pozyskamy spadek wartości szczytowej

Sekcja LFO (low frequency oscillator) służy do automatyzacji sygnału, jednakże na potrzeby powyższego tutorialu nie będzie nam potrzebna. Pamiętaj jednak o jej wyłączeniu (wyciszeniu) – patrz przełącznik Mute w prawym dolnym rogu.

Zauważ, że w prawym górnym rogu znajdziesz trzy wskaźniki wysterowania oznaczone jako I(nput), P(eak) oraz L(fo) wskazujące odpowiednio poziomy:

  • sygnału wejściowego
  • sygnału pochodzącego od modułu automatyki
  • sygnału pochodzącego od LFO.

Zlinkujmy zatem kanał ze ścieżką basową do ściżki insertowej 2 miksera (insert track 2). Klikając prawym przyciskiem myszy na suwak poziomu wysterowania wybieramy z menu kontekstowego Link to controller – patrz poniższy screen.

4

W sekcji Internal controller wskazujemy pozycję Peak ctrl (Insert 1) – Peak. Patrz poniżej:

5

Powyższa operacja powoduje, że sygnały pochodzące od wtyczki Fruity Peak Controller będą wykrozystane na potrzeby automatyzacji. W sekcji Mapping Formula z menu wybieramy Inverted – patrz poniższy screen.

 6

Na samym końcu akceptujemy wprowadzone zmiany klikając na przycisk Accept. W ten oto sposób zautomatyzowaliśmy parameter sterujący głośnością linii basowej wykorzystując do tego celu poziom głośności kicka. W ten sposób uzyskujemy miły dla ucha trancowy groove.

Fruity Limiter

Fruity Limiter (wtyczka wbudowana FL Studio 9) posiada zaimplementowaną funkcję sidechain. Podobnie jak to miało miejsce poprzednio wcztujemy do step sequencera dwa kanały (jeden z próbką Kick5 a drugi ze ścieżką basową).

 7

Kanał ze ścieżką Kick 5 skierowany jest na ścieżkę Insert track 1 miksera – usuwamy jednak Fruity Peak Controller. Klikając prawym klawiszem myszy na przełącznik wysyłki (wyszarzona strzałka powyżej przełącznika FX na kanale miksera 2 [Insert 2] – jak zaznaczono na poniższym screenie) wybieram z menu konteksowego opcję Sidechain to this track. Takie działanie spowoduje skierowanie sygnału ze ścieżki Insert track 1 do Insert track 2.

8

Następnie wybieramy ścieżkę Insert track 2 po czym wczytujemy na pierwszy slot FX - Fruity Limiter (patrz poniższy screen)

9 

Upewnij się że opcja COMP(ressor) jest zaznaczona (patrz poniższy screen)

 10

Klikając prawym przyciskiem myszy na selector oznaczony etykietą Sidechain wybieramy Insert 1 – będzie to ścieżka, która będzie źródłem sygnału sidechain

11 

Zauważ, że możesz wskazać tylko jedno źródło efektu sidechain, ale jednoczesnie masz możliwość zlinkowania wielu ścieżek insertowych do kanału w który wpięty jest Fruity Limiter

Oznacza to, że sygnał którego źródło stanowi Kick (ścieżka insertowa 1) działa jak obwiednia. Pamiętaj o skierowaniu sygnalu linii basu na ścieżkę insertową 2.

Innymi słowy mówiąc, jeżeli poziom głośności stopy (kick) przekroczy wartość progową, kompresor rozpocznie swoje działanie powodując tłumienie brzmienia lini basu.

Poniżej screen prezentujący sidechaining w akcji:

12

Brzmienie basu jest kompresowane wtylko w momencie gdy słyszymy kick. Zwróć uwagę na ustawienia parametrów: Thres(hold), Ratio Att(ack) oraz Rel(ease). Uzyskany efekt w dużej mierze wiąże się z ustawieniami powyższych parametrów.

Życzę powodzenia.