W programie FL Studio znajdziemy prosty zintegrowany edytor, który pozwoli nam na szybką i wydajną obróbkę sampli bez konieczności uruchamiania zewnętrznych tego typu aplikacji (Sound Forge czy Gold Wave).

W celu rozpoczęcia edycji próbki załadowanej do Channel Settings wystarczy użyć kombinacji Ctrl + E lub wybrać polecenie Edit z Settings menu.Widok okna edytora zintegrowanego z programem Fruity loops; 1. Main Toolbar (1) - zawiera przyciski pozwalające na wykonanie różnych operacji w edytorze.
 2. Large View (2) - obszar, którym wyświetlana jest graficzna reprezentacja próbki (oba kanały), w celu zaznaczenia jednego z kanałów należy kliknąć na niego lewym przyciskiem myszy. W celu ustawienia punktów zapętlenia należy ustawić w odpowiednich miejscach znaczniki E i S (patrz screen powyżej).
 3. Full Preview (3) - w obszarze wyświetlana jest cała próbka , w tym miejscu możemy zaznaczyć obszar, który nas najbardziej interesuje, a ten zostanie wyświetlony powyżej w okienku "Large preview".

Main Toolbar (1) - opis poszczególnych przycisków :
Open - otwiera próbkę przeznaczoną do edycji
Save - zapisuje edytowaną próbkę
Save As - zapisuje próbkę pod inną nazwą
Play - odtwarza próbkę
Play Selection - odtwarza tylko próbkę pomiędzy znacznikami
Play Loop - odtwarza próbkę między zdefiniowanymi punktami zapętlenia
Stop -zatrzymuje odtwarzanie
Loop Mode - włącza/wyłącza tryb odtwarzania w pętli
Record - pozwala na nagranie nowej próbki
Selection Mode - przejście w tryb zaznaczania
Zoom Mode - przejście w tryb zoom
Process - zawiera szereg poleceń za pomocą których możemy wykonać proste operacje na próbce

 

 

{mospagebreak}

 • Fade In - (rys.1) zastosowanie efektu zgłośnienia do zaznaczonej części próbki.
 • Fade Out - (rys.2) zastosowanie efektu ściszenia do zaznaczonej części próbki.
 • Normalize - zwiększenie głośności całej próbki tak mocno, jak jest to możliwe.
 • Reverse - odwrócenie kierunku zaznaczonej próbki .
 • Invert - odwrócenie próbki między kanałami (lewy prawy).
 • Stereo <-> Mono - przełącznik, za pomocą którego z próbki monofonicznej robimy stereofoniczną i odwrotnie. Podczas konwerterowania z stereo do mono dane zapisane w próbce stereo zostaną utracone z brakiem możliwości ich odzyskania.
 • Swap Channels - zamienia lewy kanał z prawym w próbkach stereofonicznych.
 • DC Removal - usuwa składową DC.
 • Crossfade Loop - krzyżuje zapętloną część sampla w celu naprawy pojawiających się "kliknieć" w punktach zapętlenia.
 • Cut - wycina zaznaczone do schowka.
 • Copy - kopiuje zaznaczone do schowka.
 • Paste Over - zamienia zaznaczoną część próbki na to, co wcześniej zostało zaznaczone i skopiowane bądź też wycięte do schowka.
 • Paste Insert - wstawia zawartość ze schowka w miejsce zaznaczenia (na jego początek) w próbce.
 • Paste to Stereo - w przypadku monofonicznej próbki konwerteruje ją do stereo poprzez skopiowanie tejże próbki i wstawienie do kanału prawego (kanał lewy natomiast stanowi próbka kopiowana).
 • Import .WAV : To Clipboard - importuje zaznaczoną część pętli do schowka, i pozwala tę część zapisać pod nową nazwą w dowolnym miejscu.
 • Import .WAV : To Selection - zaznaczoną cześć próbki zastępuje inną zaimportowaną z zewnątrz.
 • Crop: Loop - przycina próbkę pozostawiając jedynie jej zapętloną część.
 • Crop: Selection - przycina próbkę pozostawiając jedynie zaznaczoną jej część.
 • Crop: End Loop Marker - przycina wszystko to, co znajduje się za znacznikiem końca próbki.
 • Select All - zaznacza całą próbkę.
 • Select Loop - zaznacza zapętloną część próbki.
 • Settings - otwiera okno ustawień edytora próbek - opis tego co znajduje się w poszczególnych zakładkach znajdziesz niżej.
 • About - otwiera okienko dialogowe zawierające informacje na temat wave editora.


- otwiera okno ustawień

Zakładka View


 • Status Bar - wyświetla informacje na temat próbki takie jak całkowita długość sampla, punkty zapętleń

Zakładka Play
 • Loop - jeśli zaznaczone, próbka będzie odtwarzana w pętli w przeciwnym razie próbka zagra raz i odtwarzanie zostanie zatrzymane.
 • Loop - jeśli zaznaczone, próbka będzie odtwarzana w pętli w przeciwnym razie próbka zagra raz i odtwarzanie zostanie zatrzymane.

{mospagebreak}
Zakładka Record

 • Auto Start FL - FL Studio rozpoczyna odtwarzanie jak tylko rozpocznie się nagrywanie.
 • Reset FL - resetuje położenie pozycji makera do położenia początkowego gry nagrywasz.
 • Recording Time - pozwala na określenie maksymalnego czasu trwania dla nagrywanej próbki. Im większa wartość tym większe wymagania wobec pamięci ram i pamięci masowej.
 • Recording Buffer - zwiększa bufor niezbędny podczas nagrywania próbki co pozwala na uniknięcie kliknięć.
 • Peak Meter Range - ustawienie zasięgu szczytów wyświetlanych w trybie record mode.
 • Crop/Threshold - zaznacz też opcję, jeśli chcesz aby do nagrywanej próbli automatycznie została wstawiona na początku i na końcu cisza. Check the Crop option if you want the silence on both sides of the wave to be cropped. (Threshold) - ustawienie progu - wszystkie dzwięki, szumy o głośności mniejszej niż zadany próg, będą traktowane jako cisza.
 • Pause Record - pozwala na przygotaowanie się do nagrywania.
 • Path - wybór miejsca docelowego na dysku i ogólnej nazwy pod jaką będą zapisywanie nagrane próbki.

Zakładka I/O Device

 • In - pozwala na wybór sterownika, który będzie wykorzystywany podczas nagrywania.

Zakładka Loop

 • Snap to Zero Crossing - za pomocą tej opcji unikniesz niepożądanych kliknięć podczas odtwarzania pętli.

Pozostaje mi jeszcze napisanie o opcjach jakie znajdziemy klikając prawym przyciskiem myszy w oknie edytora : (większość opcji się powtarza i znajdziemy je pod menu opisanymi wyżej)

Selection

 • Select All - zaznacza całą próbkę.
 • Select Loop - zaznacza zapętloną część próbki.
 • Selection = Left - zaznacza tylko lewy kanał.
 • Selection = Right - zaznacza tylko prawy kanał.
 • Selection = Both - zaznacza oba kanały.

Scroll

 • Scroll Left - przesuwa widok w lewo.
 • Scroll Right - przesuwa widok w prwao.

Zoom

 • Selection - powiększa zaznaczony obszar.
 • In Horizontal - powiększenie w poziomie.
 • Out Horizontal - powrót do poprzedniego widoku (Opcja przeciwna do "In Horizontal").
 • In Horizontal Maximum - maksymalne poziome powiększenie jakie jest możliwe.
 • Out Horizontal Overview - poziome pomniejszenie pozwalające na zobaczenie całej zaznaczonej części próbki.
 • In Vertically - powiększenie w pionie .
 • Out Vertically - powrót do poprzedniego widoku (Opcja przeciwna do "In Vercically").
 • In Horizontal Maximum - maksymalne pionowe powiększenie jakie jest możliwe.
 • Out Horizontal Overview - pionowe pomniejszenie pozwalające na zobaczenie całej zaznaczonej części próbki.

File

 • Open - otwiera sampla do edycji.
 • Save - zapisuje edytowaną próbkę.

Play

 • Play Selection - odtwarza tylko zaznaczoną część próbki.
 • Play Loop - odtwarza część określoną przez punky podziału zapisane w próbce (jeśli takowe są).
 • Play All - odtwarza całą próbkę.
 • Play Selection Unlooped - odgrywa tylko zaznaczoną część próbki bez jej zapętlania.

Process

 • Fade In - zastosowanie efektu zgłośnienia do zaznaczonej części próbki.
 • Fade Out - zastosowanie efektu ściszenia do zaznaczonej części próbki.
 • Normalize - zwiększenie głośności całej próbki tak mocno jak jest to możliwe.
 • Reverse - odwrócenie kierunku zaznaczonej próbki .
 • Invert - odwrócenie próbki między kanałąmi (lewy prawy).
 • Stereo <--> Mono - przełącznik, za pomocą którego z próbki monofonicznej robimy stereofoniczną i odwrotnie. Podczas konwerterowania z stereo do mono dane zapisane w próbce stereo zostaną utracone z brakiem możliwości ich odzyskania.
 • Swap Channels - zamienia lewy kanał z prawym w próbkach stereofonicznych.
 • DC Removal - usuwa skłądową DC.
 • Crossfade Loop - krzyżuje zapętloną część sampla w celu naprawy pojawiających się "kliknieć" w punktach zapętlenia.

Settings - otwiera okno ustawień edytora.
About - otwiera okienko dialogowe zawierające informacje na temat wave editora.

Autor: Pietia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela zabronione.