Okno playlisty jest miejscem, gdzie składamy cały nasz utwór ze wszystkich kawałków (barów). Otwieramy je za pomocą skrótu F5 lub (przycisku w żółtej ramce):

Poniższy screen prezentuje wygląd okna playlisty.

 1. Przycisk rozwijający menu playlisty
 2. Pasek narzędziowy znajdziemy na nim kolejno narzędzia (od lewej):
  rysowanie (Draw), malowanie (Paint), wymazywanie (Erase), wycinanie (Cut), zaznaczanie (Select), powiększenie (Zoom), wybór parametru snap (Snap Selector).
 3. tryb pracy "na żywo"
 4. poziomy zoom
 5. znaczniki czasu
 6. kolejne patterny
 7. narzędzia do pracy z klipami audio
 8. poziomy zoom dla ścieżek audio
 9. obszar, w którym umieszczamy klipy audio oraz je automatyzujemy

Timeline and Time Markers - linia czasu i znaczniki

Linia czasu znajduje się u góry playlisty (4). Jest ona ponumerowana . Niżej znajduje się linia ze znacznikami. Pozwala ona podzielić utwór na kilka części poprzez wstawienie w odpowiednich miejscach tzw. znaczników. Jest to użyteczne wtedy, gdy np. zachodzi potrzeba szybkiego zaznaczenia fragmentu utworu między dwoma znacznikami.

W celu dodania nowego znacznika należy w celu rozwinięcia meny wybrać , a z niego opcję Add time maker... wpisać odpowiednią nazwę i nacisnąć enter. Wszystkie nowo wstawiane w ten sposób znaczniki pojawiają się na początku lini czasu. Te możemy bez problemu przemieszczać w dowolne miejsce poprzez uchwycenie za lewy róg za pomocą lewego przycisku myszy.

Klikając kontekstowym przyciskiem myszy na istniejący już maker, możemy modyfikować jego nazwę czy też po prostu go usunąć.

{mospagebreak}

Różne metody zaznaczania w playliście

 • Zaznaczenie wybranych patternów za pomocą przeciągania myszki przy użyciu lewego klawisza myszy oraz z wciśniętym klawiszem ctrl na klawiaturze (możliwe do wykonania tylko w trybie paint lub draw).
 • W celu dodania do zaznaczonego już obszaru następnego - należy przytrzymać klawisze Shift i Ctrl podczas wykonywania zaznaczenia.
 • W celu zaznaczenia kilku kolejnych patternów należy zaznaczyć pierwszy a następnie przytrzymując klawisz Ctrl na klawiaturze dokonać zaznaczenia - przeciągać myszą po nazwach patternów aż to tego, który nas interesuje.

 

 • Zaznaczanie obszarów między znacznikami - poprzez dwukrotne szybkie kliknięcie na znacznik. Klikając na dany znacznik zostanie zaznaczony obaszar, aż do następnego znacznika.

 

 • Klikając na linię czasu a następnie trzymając klawisz Ctrl na klawiaturze przeciągając wzdłuż lini z wciśniętym przyciskiem myszy.

Playlist Menu

 1. Edit (Edycja)
  • Cut ( Ctrl+X) - wycina wszystko co zaznaczone do schowka.
  • Copy ( Ctrl+C) - kopiuje wszystko co zaznaczone do schowka.
  • Paste ( Ctrl+V) - wkleja wszystko co zaznaczone ze schowka.
  • Delete ( Del) - kasuje wszystko co zaznaczone.
  • Delete All ( Ctrl+Del) - kasuje wszystko.
  • Select All ( Ctrl+A) - zaznacza wszystko.
  • Invert Selection - odwraca zaznaczenie.
  • Quick Quantize ( Alt+Q) - podstawowa kwantyzacja do wszystkich zaznaczonych patternów klipów audio. Jeżeli nic nie jest zaznaczone, kwantyzacja stosowana jest do całości.
  • Insert Space ( Ctrl+Ins) - pozwala na wstawienie pustego miejsca o takiej długości, jakie zaznaczenie wykonamy.
  • Delete Space ( Ctrl+Del) - pozwala na wymazanie wszystkich danych w playliście zaznaczonych z jednoczesnym przesunięciem (dosunięciem pozostałych).
 2. Patterns
  • Set Name - nadanie nazwy zaznaczonemu patternowi.
  • Color Selected ( Alt+C) - otwiera okienko, za pomocą którego możemy wybrać kolor dla zaznaczonego patteru.
  • Open in Project Browser ( Alt+P) - powoduje rozwinięcie folderu w przeglądarce z wyświetleniem katalogów, które dotyczą zaznaczonych patternów.
  • Insert One ( Ctrl+Ins) - pozwala na wstawienie pustego patternu przed zaznaczonym.
  • Clone Selected ( Shift+Ctrl+C) - pozwala na wstawienie wcześniej skopiowanego patternu.
  • Delete Selected ( Ctrl+Del) - kasowanie zaznaczonegeo patternu.
  • Move Selected Up ( Alt+Up) - przesuwa wszystkie zaznaczone patterny o jeden do góry.
  • Move Selected Down ( Alt+Down) - przesuwa wszystkie zaznaczone patterny o jeden w dół.
  • Flatten Selected - opcja, która przerabia zaznaczone pojedyńcze kostki w patternie na jedną wielką kostkę.
  • Merge Selected - powoduje wypłaszczenie wszystkich zaznaczonych patternów i scalenie wjeden wielki pattern
 3. Audio Tracks - ścieżki audio
  • Auto Zero Crossing - dzięki tej opcji podczas cięcia klipów audio unikniemy "kliknięć" często pojawiających się na początku klipów.
  • Flat Mode ( Alt+F) - przełączanie się pomiędzy widokiem 2D a 3D dla renderowanych ścieżek audio.
  • Glass Mode ( Ctrl+Alt+F) - włącza/wyłącza efekt cieniowania dla ścieżek audio.
 4. View (widok)
  • Grid Color - pozwala na wybranie koloru siatki w playliście
  • Detached - maksymalizuje okno playlisty do pełnego ekranu.
 5. Zoom (powiększenie) - pozwala na zmianę skalowania siatki w playliście.
 6. Live Mode - włącza/wyłącza tryb miksowania na żywo, istnieje możliwość kontroli za pomocą MIDI.
 7. Center Grid - tak skroluje siatkę w playliście, że znacznik podczas odtwarzania utworu znajduje się na środku (jest widoczny na środku ekranu).

Playlista w fl studio podzielona jest na dwie części. W górnej znajdują się ścieżki , które reprezentują poszczególne patterny. Ich nazwy znajdują się po lewej stronie. W celu zmiany nazwy patternu kliknij kontekstowym myszy i nadaj nową nazwę. W dolnej mamy klipy audio.
W celu wymazania kostki w playliscie kliknij na nią lewym przyciskiem myszy (koniecznie musisz znajdować się w trybie wymazywania).

Wymazywać możemy także za pomocą prawego przycisku myszy (nie musimy znajdować się wtedy w trybie wymazywania).