Pośród wielu wtyczek efektów jakie są dostarczane razem z programem są też takie, które nie służą modyfikacji brzmieniu, ale mają za zadanie ułatwić sprawowanie kontroli nad dowolnymi parametrami innych wtyczek (zarówno efektów jaki i instrumentów Vsti).

A znajdziemy tutaj między innymi:

  • Fruity X-Y Controller
  • Fruity Peak Controller
  • Fruity PanOMatic
  • Fruity Formula Controller


Poniżej zamieszczam krótkie opisy każdej z nich:

The Fruity X-Y controller jest zewnętrznym kontrolerem pozwalającym na sprawowanie kontroli nad dwoma parmetrami jednocześnie np. jednoczesne kontrolowanie rezonansu i filtra typu cutoff. Jeden parametr zależy od położenia X a drugi od położenia Y.
W celu użycia należy umieścić Fruity Controller na dowolnej ścieżce w mikserze. Oczom ukaże nam się kontroler (jak na rysunku). Wartości X i Y zmieniają się wraz z tym jak poruszamy zaznaczonym na rysunku "celownikiem". Watrość X-Y osiągają swoje minimum w dolnym lewym rogu siatki a maksimum w górnym prawym roku.
Położenie celownika można kontrolować za pomocą zwykłego Joysticka czy pada jakiego znajdziemy dołączonego np.do konsoli Playstation.

Fruity Peak Controller wtyczka, za pomocą której możemy kontrolować następujące parametry:

Peak Ctrl - LFO - kontroler LFO.
Peak Ctrl - Peak - watrość tego kontrolera zależy od głośności sygnału na wejściu tego pluginu.
Peak Ctrl - Peak+LFO - pik reprezentujący zsumowany sygnał pochodzący od LFO i Peak.
W celu użycia wtyczki należy ją w piąć w tę ścieżkę miksera przez którą przechodzi sygnał, który chcemy kontrolować. Jeśli chcemy amy na sygnał miały wpływ inne wtyczki efektów - te muszą zostać umieszczone przed wtyczką Fruity Peak Controller.

 Fruity PanOMatic wtyczka przeznaczona do automatyzacji panoramy i głośności jednocześnie. Plugin posiada wbudowaną sekcję LFO, którą możemy swobodnie operować. Jego działanie jest podobne jak działanie kontrolera Fruity X-Y.

 Fruity Keyboard Controller to zewnętrzny kontroler, który pozwala na przypisanie różnych parametrów kontroli do nut a następnie ich automatyzację.

 Fruity Formula Controller to podobnie jak powyższe kontrolery wewnętrzne - ten pozwala na definiowanie przez użytkownika różnych formuł (wzorów). Charakteryzuje go wysoka precyzja działania.