Edytor piano roll w programie Fruityloops to bardzo elastyczne narzędzie, pozwalające na układanie melodii, podobnie jak to się czyni zukładaniem perkusji w step sequencerze, ale w tym przypadku jest to o wiele prostsze.

Okno piano roll otwieramy za pomocą skrótu F7 lub(przycisku w różowej ramce) albo też za pomocą :

bądź, klikając prawym przyciskiem myszy na buton w oknie step sequencera.

 Piano roll daje nam nieskończone możliwości improwizajcji.
Opis poszcególnych sekcji okna piano roll

 1. Przycisk rozwijający menu okna piano roll
  W nawiasach znajdują się skróty klawiaturowe.
 2. Narzędzia
  • Draw (P) - w tym trybie możliwa jest edycja nuty (wykonywanie na niej różnych operacji);
  • Paint (B) - narzędzie działające w podobnie do pędzla pozwala jednym ruchem narysować nutki o długości określonej parametrem snap;
  • Erase (D)- narzędzie do wymazywania nut w piano roll ;
  • Cut (C) - narzędzie do cięcia nut ;
  • Select (E)- narzędzie pozwalające na zaznaczanie nut (w celu zaznaczenia wszystkich nutek stosuj skrót ctrl + A)
  • Zoom to selection (I)- powiększanie zaznaczonego obszaru siatki
  • Snap Selector - wybór parametru snap
 3. Time (Horizontal) Zoom - zoom poziomy
 4. Color Group Selector - daje możliwość grupowania nut wgrupy, przydatne, kiedy chcesz zastosować funkcję slide tylko do określonych nut.
 5. Slide Toggle (S)
 6. Display Mode (M); opcja pozwalająca na przełączanie się pomiędzy widokiem klawiatury z lewej strony okna piano roll
 7. Preview Keyboard
 8. Property/Event Selector - rozwija listę parametrów, które możemy indywidualnie zastosować do poszczególnych nut
 9. Slide Event - odpowiedzialne za mapowanie wartości pitch
 10. Note Events - czyli przykładowe nuty w edytorze
 11. Integrated Event Editor - okno edytora zdarzeń

 Klikając na channel name w pasku tytułu mamy możliwość wybrania tego co znajduje się wpiano roll w innym kanale.


Nuty w piano roll wyświetlane są w układzie poziomym w postaci kostek oraz kostek z małym trójkącikiem.
Aby sprawdzić .jak brzmi dana kostka (nuta) wystarczy kliknąć na nią lewym przyciskiem myszy.
Kostki z trójkącikiem odpowiedzialne są za mapowanie wartości Pitch.
Długość kostki prezentuje czas trwania nuty.


 Operacje na nutach

Podstawowa różnica między piano roll a sequencerem krokowym  jest taka, że w piano roll każda nuta może mieć dowolną długość.

 W trybie malowania (), klikając lewym przyciskiem myszy za prawą krawędź nuty, możemy ją wydłużyć lub skrócić (sytuacja A). Łapiąc natomiast za lewy kraniec nuty i klikając lewym przyciskiem myszy możemy zmieniać położenie nuty w oknie piano roll (sytuacja B).

Usuwanie nut

Klikając prawym przyciskiem myszy na nucie - usuwamy ją (inną metodą usuwania nut jest przełączenie się do trybu wymazywania () a następnie użycie lewego klawisza myszy.)

Zaznaczanie nut w piano roll

W celu zaznaczenia konkretnej nuty przytrzymaj przycisk CRTL i kliknij na nutę, którą chciałbyś zaznaczyć. Aby zaznaczyć więcej nut przytrzymaj klawisz CTRL i za pomocą myszy "rysując prostokąt" zaznacz je. W celu zaznaczenia wszystkich nut jednocześnie zastosuj kombinację CTRL + A lub kliknij dwukrotnie na pasek przewijania.

W celu zmiany długości trwania kilku nut jednocześnie zaznacz je, a następnie złap za prawą krawędź jednej z zaznaczonych nut i ruchem myszy w prawo zmień długość nuty.

W celu zaznaczenia wszystkich nut np.C przytrzymaj klawisz CTRL jednocześnie klikając na klawisz z lewej strony okna piano roll - tzw. Preview Keyboard (7)

W celu odznaczenia wszystkich zaznaczonych nut przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij kursorem na puste miejsce w oknie piano roll.

Fl Studio pozwala na rysowanie nie tylko pojedyńczych nut, ale także całych akordów (rysunek powyżej). W tym celu przełącz się do trybu draw mode i z menu wybierz opcję chord a z listy, która się rozwinie wybierz interesujący Cię akord. W celu ponownego przełączenia się w tryb rysowania pojedyńczych nut (single notes) użyj skrótu Shift+N.

 Cut tool () to narzędzie, które pozwala na cięcie nut. W tym celu należy wybrać odpowiedni tryb. Klikając lewym klawiszem myszki na obszar piano roll z jednocześnie wciśniętym lewym klawiszem shift na klawiaturze i przeciągając definiujesz linię cięcia.


 Playback tool () to narzędzie, które umożliwia natychmiastowy podgląd (przesłuchanie) wybranej przez Ciebie sekwencji. W tym celu wybierz dedykowanie do tego celu narzędzie i ruchem myszy "przejedź" po nutach w oknie Piano Poll. Alternatywnie ten sam efekt możesz uzyskać przytrzymując przycisk ALT i przeciągając myszką horyzontalnie - w poziomie po nutach w piano roll.

Funkcja śilzgania się dźwięku.
Aby ją łatwo zrozumieć posłużę się przykładem. (rozmiar: 32.8 kb)

 Taki właśnie efekt można uzyskać korzystając z funkcji slide (5). Znacznie prościej jest jednak, jeśli posiadasz klawiaturę stereującą z kontrolerem pitchbend.


Integrated Event Editor

 W okno piano roll wbudowany jest prosty tzw. event edytor - edytor zdarzeń (10), który pozwala na szybką edycję szeregu parametrów (panoramy, głośności, czy wysokości). Właściwości edytowanych nut prezentowane są w postaci linii zakończonych niewielkimi prostokątami na szczycie. Dzięki temu mamy możliwość edytowania oddzielnie dla każdej nuty głośności, panoramy, odcięcia filtra czy też rezonansu. Edycję tych samych paramertów możemy wykonac przy użyciu edytora graficznego. W celu wybrania danego parametru do edycji należy kliknąć na (14) i z menu wybrać odpowiednią własność, którą chcemy poddać edycji.


Note Properties Box - właściwości nut

  Jednym ze sposobów na dokonanie ustawień dla poszczególnych nut jest szybkie podwujne kliknięcie na interesującą nas nutę - wtedy naszym oczom ukaże się okno właściwości nuty (patrz obrazek obok); w którym to możemy dokonać ustawień szeregu parametrów.

1. Levels (A)

W tej części okienka dokonamy zmian związanych z właściwościami nuty; panoramy, głośności, odcięcia filtra czy rezonansu. Wciskając przycisk reset powodujemy wyzerowanie wszystkich właściwości jakie zmieniliśćmy po wywołaniu tegożże okienka.

Invert Porta - podowuje odwrócenie parametru portamento dla danej nuty.

Jeżeli nuta, dla której zamierzasz wywołać okienko właściwości poprzez jej dwukrotne kliknięcie jest częścią większej ilości zaznaczonych nut, wtedy jakiekolwiek zmiany parametrów tejże nuty mają także odniesienie do pozostałych zaznaczonych. W tym wypadku sekcja pozwalająca na regulację położenia nuty w piano roll nie jest dostępna co wiąże się z faktem różnej długości zaznaczonych nut.

2. Time Section (B)

Tutaj zmienimy długość nuty oraz miejsce jej położenia w oknie piano roll. Ustawień tych dokonujemy wpisując odpowiednie wartości w wyświetlacze.

Opis menu piano roll

 Menu w piano roll rozwijamy za pomocą przycisku zaznaczonego strzałką na obrazku obok znajdziemy tam :

 1. File (plik)
  • Open Score - pozwala na otwieranie plików o rozszerzeniu *.Fsc zawierających nuty, które możemy importować do piano roll
  • Save Score as - pozwala na zapisanie nut znajdujących się w piano roll do pliku *.FSC
  • Copy (Ctrl +C) pozwala na skopiowanie zaznaczonych w piano roll nut do schowka
  • Import MIDI - pozwala na zaimportowanie nut z pliku MIDI.
  • Paste from MIDI clipboard - działa tak samo jak powyższa opcja z tym, że nuty wklejane są nie z pliku MIDI, ale ze schowka (mogą pochodzić zinnego sequencera, który pozwala na kopiowanie do schowka komunikatów MIDI)
 2. Edit (edycja)
  • Cut - wycina zaznaczone nuty w piano roll do schowka
  • Copy - kopiuje zaznaczone nuty do schowka
  • Paste - wkleja zaznaczone nuty ze schowka
  • Delete - kasuje zaznaczone nuty
  • Delete All - kasuje zaznaczone nuty, w tym również tzw. events
  • Select All - zaznacza wszystkie nuty w oknie piano roll
  • Select By Color - zaznacza wszystkie nuty o tym samym kolorze co zadany
  • Invert Selection - odwraca zaznaczenie
  • Insert Space - wstawia wolną przestrzeń do piano roll - tak dużą jak zaznaczone uprzednio nuty (obszar).
  • Delete Spaces - wymazuje wszystkie nuty zaznaczone a pozostałe przesuwa (dosuwa) jak najbardziej w lewo
  • Change color - zmienia kolor zaznaczonych nut na wybrany przez nas
  • Insert Current Controller Value - wstawia do event editora wartości związane z automatyzowanym parametrem (o ile takowe wystąpiły)
 3. Tools (narzędzia)
  • Quick legato - wprowadza "legato" do zaznaczonej sekwencji nut w piano roll
  • Articulate - otwiera narzędzie Atriculate, które pozwala na zastosowanie straccato, portato czy legato do zaznaczonych nut
 1.   Quick Quantize (Alt+Q) - opcja pozwalająca na szybkie wyrówanie nut do siatki - to zależeć będzie od globalnego stawienia parametru snap na panelu
  • Quantize (Ctrl+Q) - bardziej zaawansowana wersja kwantyzacji
  • Quick Chop (Alt+U) - dzieli długie nuty na wiele mniejszych, co uzależnione jest od globalnego ustawienia parametru snap
  • Chop (Ctrl+U) - bardziej zaawansowana wersja poprzedniej opcji z możliwością dokonania wielu ustawień
  • Arpeggiate - arpeggiator oparty na gotowych schematach zapisanych do plików score.
  • Strum (Alt+S) - narzędzie pozwala na symulowanie przejeżdzającego palca po strunie - przesuwa nuty wczasie oraz zmienia ich velocity
  • Flam - pozwala na zastosowanie efektu Flam do zaznaczonych w piano roll nut
  • Limit - pozwala na transpozycję wszystkich nut
  • Flip - narzędzie pozwalające na przewracanie nut w poziomie iwpionie
  • Randomize - otwiera okno randomizera, za pomocą którego możemy wygenerować przypadkowe sekwencje nut
  • Scale Levels - narzędzie, za pomocą którego mżemy odwrócić /zrównoważyć/ zwiększyć ilość zdarzeń, które nastęnie możemy edytować w zintegrowanym events edytorze.
  • LFO (Ctrl+L) - otwiera okno edycji parametru LFO, które jest zintegorowane z events editorem.
 2. View (widok)
  • Grid Color (Alt+G) - opcja, za pomocą której możemy zmienić kolor siatki wpiano roll
  • Ghost Channels (Alt+V) - kiedy zaznaczone, wpiano roll możemy zobaczyć nuty zinnych kanałów wpaternie, wktórym się aktualnie znajdujemy (nuty te są wyświetlane wtle isą półprzezroczyste. Nut tych jednak nie można edytować, są one odniesieniem do tych, które są we właściwym patternie.
  • Black Keys (Alt+B) 
  • Detached - kiedy zaznaczone, okno piano roll jest zmaksymalizowane na pełny ekran
 3. Zoom - pozwala na zmianę poziomu zbliżenia (pięciostopniowa skala)
 4. Chord - zawiera listę predefiniowanych akordów, po wyborze jednego z nich możemy je "rysować wpiano roll". Jeśli zaznaczona jest opcja none (Shift +N) możemy rysować pojedyńcze nuty
 5. Auto Locate Channel - kiedy zaznaczone, piano roll automatycznie wyświetla pierwszy zajęty kanał znajdujący się między patternami
 6. AutoSmooth - nie wiem do czego to służy
 7. Center (Backspace) - przesuwa siatkę w ten sposób, że maker pojawia się na środku podczas odtwarzania. Użyteczne, kiedy natychmiast chciałbyś zobaczyć, gdzie znajduje się maker w odtwarzanym utworze.

Autor Pietia.