Layer channel sam w sobie nie służy do produkcji brzmienia, jak to ma miejsce w przypadku syntezatorów. W zamian za to wykorzystywany jest do kontroli ustawień warstw.

Grając za pomocą modułu warstwy jednocześnie słyszymy brzmienie wszystkich syntezatorów, które połączone są za pomocą layer. Dzięki warstwą możemy tworzyć rozbudowane brzmienia, które przypisać możemy do różnych obszarów klawiatury, miksować brzmienia pochodzące od różnych wtyczek, sprawować kontrolę nad nad kilkoma źródłami dzwięku z poziomu pojedynczego kanału layer. Na daną warstwę mogą składać się dowolne wtyczki Vsti/Dxi poza kanałem Layer - jednym słowem nie można budować warstwy w oparciu o channel Layer wykorzystując inną zbudowaną wcześniej warstwę.

W celu dodania do step sequencera kanału layer wybieramy: channels > add one > layer.

1. Levels Adjustment

Znajdziemy tutaj 4 gałki, za pomocą których możemy sprawować kontrolę nad głośnością, panoramą, odcięciem filtra i rezonansem.

W jaki sposób możemy je wykorzystać ?

 • Easier automation - choćby do automatyki, stworzenia efektu fade in /out.
 • Wider range - można zwiększyć zakres działania poziomu głośności
  (0% - 200%). Dzięki temu nie jesteśmy zmuszeni do wykorzystywania dodatkowych efektów czy też samego miksera do zwiększania poziomu głośności.

Zauważ że : ustawienia głośności mają zastosowanie tylko do tych nut, które są odgrywane z użyciem kanału Layer. Jeżeli będziemy grać za pomocą kanału, który składa się na warstwę - tych ustawień nie będzie można wykorzystać.

2. Layering

 • Set Children - pozwala na przypisanie poszczególnych kanałów w step sequencerze do danej warstwy (kanału Layer). Po takim przypisaniu grając z wykorzystaniem kanału Layer, wszystkie kanały przypisane do Layer grają równo i to samo. W celu usunięcia danego instrumentu z warstwy należy zaznaczyć te(n), które(y) w warstwie ma(ją) pozostać i wybrać opcję Set Children z menu.
 • Show Children - zaznacza wszystkie kanały, które są związane w jedną warstwę.
 • Random - gdy ta opcja jest nieaktywna, wszystkie instrumenty tworzące daną warstwę grają to samo w przeciwnym wypadku (kiedy opcja ta jest włączona) instrumenty przypisane do danej warstwy grają tak jak im się podoba, i razem i oddzielnie i na przemian (sprawdź sam) bo nie wiem jak to ubrać w słowa ;-). Opcja ta jest szczególnie użyteczna w przypadku, kiedy tworzysz warstwę z instrumentów perkusyjnych.
 • Crossfade - pozwala na stworzenie efektu płynnego przejścia pomiędzy instrumentami, które tworzą jedną warstwę. Za regulację przejęcia odpowiedzialna jest gałka "Fade weel". Przykładowo jeśli zbudujemy warstwę z 3 instrumentów i przekręcimy gałkę "fade weel" maksymalnie w prawo to grając za pomocą warstwy usłyszymy : instrument 1 >> instrument 2 >> krzyżowanie się brzmienia instrumentów 1 i 2 >> instrument 2 >> krzyżowanie się brzmienia 2 i 3 >> instrument 3.
 • Fade wheel - gałka używana w celu ustawienia przejścia krzyżowego w trybie crossfade.

Klikając na malutką strzałkę w lewej górnej części panelu uzyskujemy dostęp do dodatkowych opcji.

 • Split Children - opcja, dzięki której dana warstwa zostaje przypisana do pojedynczego klawisza. opcja użyteczna w przypadku tworzenia warstw z próbek perkusyjnych, albo instrumentów wtyczkowych, w których każda nuta odpowiedzialna jest za odegranie innej próbki.

 • Group Children - pozwala na grupowanie wszystkich instrumentów przypisanych do danej warstwy w grupy. Każdej gruopie możemy nadać nazwę.

3. Preview Keyboard

 W tej części możemy "podejrzeć" brzmienie utworzonej warstwy, poprzez przyciskanie w klawiaturę za pomocą myszki. Możemy także ustalić tzw. regiony na klawiaturze.
Root Key - obszar zaznaczony na czerwono na zdjęciu powyżej pokazuje oktawę, która wykorzystywana jest do odgrywania próbek. Kiedy zmienimy wartość na np. C6 zmienia się także wysokość odgrywanych próbek. W rzeczywistości ustawienie watrości C6 powoduje, iż wszystkie nuty mają niższe brzmienie - jednym słowem następuje przesunięcie oktawy o jedną w dół.

  Key Region -ustawiając tzw. obszar klawiatury, wszystkie znajdujące się poza nim nuty nie będą odgrywane (zaznaczono żółtą obwódką). Opcja ta nie jest użyteczna, kiedy korzystamy wyłącznie z okna channel danego generatora. W momencie, kiedy używamy kanału layer, jej użytkowanie staje się sensowne. Dzięki Key region możemy tak podzielić klawiaturę w taki sposób, że dany jej obszar (dana oktawa) będzie odpowiedzialna za odtwarzanie różnych próbek. W celu zdefiniowania obszaru klawiatury należy przeciągnąć za pomocą lewego przycisku myszy wzdłuż obszaru zaznaczonego na granatowo na poniższym rysunku. W obszarze zakreślonym różową obwódką (screen powyżej) znajdziemy:

 • Reset - przywraca domyślne ustawienia usuwając wcześniej zdefiniowane regiony na klawiaturze.
 • Fine tuning (FINE) - użyj w celu dostrojenia brzmienia nuty. Wartość 100 centów odpowiada jednej półnucie.

Gorąco polecam również tutorial obrazujący wykorzystywanie Fl Layer.

Autor: Pietia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela zabronione.