Plugin Picker w Fl Studio 8Mało kto wie, że w FL Studio 8 pojawiła się opcja przywoływania bazy danych wszystkich wtyczek - a mowa tutaj o module Plugin picker wywoływanym za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + F8. Jest to alternatywna metoda wczytywania wtyczek vst (za równo generatorów jak i wtyczek efektowych) wykorzystująca graficzny interface w postaci miniaturek wszystkich wtyczek.

Plugin picker wyświetla listę wszystkich wtyczek VST znajdujących się w bazie: generatory wyświetlane są po lewej natomiast wtyczki efektowe po prawej stronie okna.

By móc z powodzeniem używać Plugin Pickera należy kliknąć na wybrany screen wtyczki, przytrzymać jej ikonę a następnie przeciągnąć ikonę pluginu. Interface Pickera zamknie się w chwili kiedy będziesz gotowy upuścić wybraną wtyczkę np. na step sequencerze W Fl Studio.

Plugin Picker w Fl Studio 8


Uwaga w bazie wtyczek Plugin Pickera znajdują się wszystkie pluginy standardowo instalowane z programem Fruity loops 8
Aby dodać do bazy danyc własne wtyczki, które następnie będą widoczne na liście należy:

1. Załadować dowolny plugin standardową metodą (channels > add one....)

2. Zapisać wczytany plugin do bazy wszystkich wtyczek - w cym celu z menu wtyczki (screen) należy wybrać opcję: add to plugin database (dodaj wtyczkę do bazy danych).

3. Zatwierdzić swój wybór - program fl studio utworzy pomniejszoną ikonę wtyczki i zapisze są do bazy wszystkich wtyczek.