tessla SE TesslaSE - wtyczka służąca modelowaniu brzmienia, dzięki wykorzystaniu lamp transformatorowych.

Tessla SE to:
  • analogowa koloryzacja brzmienia
  • delikatne zwiększenie poziomu RMS
  • transformatorowe nasycenie sygnału
  • obecność przełącznika sub bass
tessla SE

Cechy wtyczki:
  • zerowa latencja
  • niskie obciążenie CPU
  • brak aliasingu
  • dynamiczne modelowanie szumów
  • zaimplementowane algorytmy modelowania oraz przetwarzania sygnału

Wymagania: Windows 98, 2000, XP, wsparcie dla instrukcji SSE procesora.
Wtyczka do pobrania bezpośrednio z naszego działu download .