Goldwave 5.57 edytor sampli audioW dziale download zamieściliśmy  zaktualizowaną wersja znakomitego edytora audio GoldWave. Co nowego w wersji 5.70:

Wykaz wprowadzonych zmian:

  • Opcjonalne powiadomienie o wykonanej oparacji przetwarzania audio
  • wsparcie dla starszych wtyczek VST
  • poprawa wydajności pracy przy rysowaniu fal waveform
  • zwiększona ilość pozycji widoczna z poziomu historii ostatnio otwieranych plików w menu File

Edytor do pobrania z naszego działu downloads (sekcja Audio Editors)

Goldwave 5.57 edytor sampli audio