Goldwave 5.57 edytor sampli audioW dziale download zamieściliśmy  zaktualizowaną wersja znakomitego edytora audio GoldWave. Co nowego w wersji 5.57:

  Wykaz wprowadzonych zmian:

  • Powiększono przyciski na panelu kontrolnym
  • Dodano dodatkowy przycisku odtwarzania
  • Wprowadzono wizualne poprawki dla cyfrowego zegara oraz poziomów wysterowania
  • Zwiększono możliwości w zakresie przydzielania skrótów dla narzędzia Speech converter

  Edytor do pobrania z naszego działu downloads (sekcja Audio Editors)

  Goldwave 5.57 edytor sampli audio