Togu Audio Line - TAL - Dub III v.0.8 TAL-DUB-III to kolejna darmowa wtyczka stanowiąca jednostkę typu delay. Wtyczka nie jest emulacją taśmowej linii opóźniającej, posiada swój własny niepowtarzalny charakter. Pozwala na zastosowanie nieliniowego filtra dolnoprzepustowego o stopniu nachylenia 6 dB, jak również filtra górnoprzepustowego (tutaj stopień pochylenia wynosi 3 dB). Za pomocą gałki input ustawimy poziom nasycenia. Dzięki zastosowaniu menu typu pop-up mamy łatwy dostęp do aktualnie ustawionych wartości głośności, czasu opóźnienia, czy ustawionego parametru sprzężenia.
Specyfikacja:
 • możliwość ustawienia opóźnienia maksymalnie na poziomie 4 sekund
 • nieliniowy filtr dolnoprzepustowy
 • górnoprzepustowy filtr
 • niezależne linie opóźniejące dla każdego kanału
 • opcja MIDI learn dla wszystkich gałek
 • wskaźnik led sygnalizujący poziom saturacji
 • możliwość uzyskania niekończącego się opóźnienia
 • przycisk tab dla regulacji czasu opóźnienia
 • wskazania aktualnych wartości parametrów po najechaniu nań myszką
[Aktualizacja: 08-01-2010] Ukazała się kolejna wersja oznaczona numerem 0.90. Poniżej wykaz wprowadzonych zmian
 • poprawiono wyświetlanie etykiet Low oraz High cut
 • usunięto błąd związany z wyciekami pamięci podczas zmiany częstotliwości próbkowania
[Aktualizacja: 08-02-2010] Ukazała się kolejna wersja oznaczona numerem 0.95. Poniżej wykaz wprowadzonych zmian
 • zmiany opttymalizujące algorytmy wtyczki
Togu Audio Line - TAL - Dub III v.0.8
Wtyczka do pobrania z naszego działu download bądź bezpośrednio ze strony producenta .