iZotope - iDrum 1.6.3 Drobnych poprawek dokonała w module perkusyjnym iDrum firma iZotope.
Zmiany
  • Added sample preview and audition features under OS X.
  • dodano wsparcie dla pozostałych języków
  • dodano wsparcie dla opcji MIDI drag
  • suwak głośności w obecnej wersji przesuwa się prawidłowo do minimalnej wartości
  • poprawiono błąd powodujący ustawianie głośności na wartość domyślną po załadowaniu próbek

iZotope - iDrum 1.6.3

Źródło: iZotope.