Firma LinPlug udostępniła nową wersję wtyczki Albino.
Zmiany:
  • nowe bamki brzmień stworzone przez grupy: Noisia, Dutch Hardcore DJ NavanaX, oraz 50 nowych brzmień z rąk Roberta Papena
  • nowy routing w bloku efektów
  • wtyczka obsługuje obecnie stadard RTAS
  • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się instrumentu w programie Cubase