refx Vanguard to zapewne bardzo dobrze znany wirtualnym muzykom syntezator - wirtualny syntezator analogowy będący w chwili pojawienia się na rynku wielkim krokiem milowym w przód.
Vanguard to syntezator o bogatym, ciepłym brzmieniu wyposażony w 31 różnych rodzajów oscylatorów a wśród nich niespotykane oscylatory cyfrowe z ogromnymi możliwościami modulacyjnymi. Producent wtyczki - firma ReFX uaktualniła swój produkt do wersji 1.7.2
Co nowego przynosi wersja 1.7.2?
vanguard
  • Zrezygnowano ze wsparcia dla wersji RTAS
  • okno dialogowe zapisu presetów oraz banków posiada domyślnie ustawiony zapis plików w formacie fxp"/".fxb
Dodatkowe informacje: www.refx.de