discoDSP discoDSP przekazał informację o zmianie licencji dla produktu HighLife z open source na freeware. Powodem decyzji był całkowity brak rozwoju projektu oraz poważniejszych błędów.

Wykaz zmian wprowadzonych do wersji 1.4

highlife
 • Dodano przeglądarkę brzmień, dzięki której uzyskujemy szybki dostęp do programów w formacie sfz, akp czy fxp
 • pełna wersja samplera dostarczana jest z 260 MB patchy
 • Wtyczka w większym stopniu wykorzystuje możliwości jakie daje format SFZ
 • Dodano możliwość zapisu własnych programów do plików o rozszerzeniu FXP (łącznie z informacjami o znacznikach)
 • sampler obsługuje również pliki AIFF
 • dodano selektor wyboru częstotliwości próbkowania
 • Etytor wzbogacono o pitch shifter, oraz atotuner
 • zwiększono możliwości wtyczki w zakresie MIDI (wsparcie dla pedału sustain)
 • dodano wsparcie dla sampli typu One shot
 • dodano możliwość "podglądu" próbek zapisanych w formacie WAV
 • wtyczka reaguje poprawnie na komunikat pitchbend
 • dodano opcję autodrum (sekcja settings)
 • Program edycji globalnej (Global Edit) jest domyślnym programem
 • inne

[Aktualizacja: 12-10-2011] Producent ogłasza dostępność 64-bitowej wersji beta wtyczki Highlife na system Mac OS X.

[Aktualizacja: 01-02-2012]  Wersja pzreznaczona na Mac OS X została zaktualizowana (v1.1). Wprowadzone zmiany miały na celu zoptymalizowanie kodu, wprowadzenie poprawek do instrukcji (manual) poprawienie błędu związanego z niemożliwością przywołania presetów.

Źródło: DiscoDSP