Image Line Image-Line zaktualizował wtyczkę  PoiZone
Zmiany:
poizone

  • dodano nowe czcionki
  • Efekt bramki poprawnie działa w Cubase
  • Poprawiono problem związany z nagrywaniem automatyzacji w wersji Fl Studio

Dodatkowe informacje: www.image-line.com