u-he.com Na stronie internetowej firmy u-he.com pojawiły się informacje o dostępności wtyczki Zebra oznaczonej numerem 2.2. Obecnie plugin znajduje się w fazie beta. Wtyczkę znajdziesz tutaj
zebra 2
Poniższa lista zmian nie jest zapewne kompletna
 • wszystkie domyślne brzmienia (factory presets) zostały zastąpione przez zupełnie nowy bank presetów (producent Howard Scarr)
 • wtyczka jest w pełni kompatybilna z systemem MacOS X 10.5 Leopard
 • brzmienia ładują się dużo szybciej
 • możliwość zainstalowania wersji na system Receptor
 • dodatkowy bank brzmień
 • poprawki w interface użytkownika (zmiany w nazewnictwie parametrów)
 • Menadżer presetów zapamiętuje obecnie nazwy oraz położenie wczytywanych razem z projektem presetów
 • ładowanie położenia edytora wtyczki po ostatnim jej zamknięciu
 • płynniejsze działanie kontrolerów ciągłych
 • dodano możliwość ustawienia zakresu działania parametru PitchBend na 0 (celem zwolnienia kółka modulacji dla innych zadań)
 • Zmiany w działaniu opcji Midi Learn
 • dodano możliwość importu brzmień z wtyczki Zebra, która pojawiła się razem z magazynem Computer Music ( ZebraCM)
 • Menager presetów pozwala na tworzenie folderów oraz odświeżanie listy katalogów
 • drobne zmiany w module arpeggiatora
 • poprawiono wyświetlanie czcionek w Windows
 • do poprawnego działania wtyczki nie ma konieczności użytkowania bibliotek Microsoft Runtime
 • *.h2p stał się domyślnym rozszerzeniem dla patchy wtyczki zebra 2
 • i wiele więcej
Już teraz zachęcamy do sprawdzenia nowych możliwości wersji beta .