image line Image Line zaktualizował wtyczkę Morphine. Zmian niewiele a dotyczą one przede wszystkim:
  • wprowadzenia nowych czcionek
  • poprawek błędów występujących podczas nagrywania automatyki w wersji FL
  • poprawka błędu występującego podczas zwalniania nut
morphine