ReFX Producent wtyczki Nexus - firma ReFx zaktualizowała opisywany plugin do wersji 1.3.6 Najważniejsze zmiany to... 
Nowe cechy:
  • Kompatybilność z formatem RTAS. (Wprowadzono kilka pomniejszych modyfikacji we wrapperze. RTAS wrapper należy pobrać oddzielnie, ten dostępny będzie w przeciągu 24 godzin.
  • Dodano parametr "width" w bloku chorusa. (Brzmienia nie korzystające z tego parametru posiadają jego wartość ustawioną na "0"
Poprawiono kilka zauważonych błędów:
  • związanych z niepoprawnym dobieraniem liczby głosów polifonii co przekładało sie na większe zużycie procesora
  • naprawiono nieprawidłowe zachowanie arpeggiatora w aplikacjach Cakewalk: Sonar oraz Project 5
  • poprawiono wydajność ładowania instrumentu w momencie korzystania z innych niż domyślna skór

Nexus