tone2 FireBird firmy Tone2 został zaktualizowany do wersji 1.8 Najważniejsze zmiany to dodanie trzech nowych wysokiej jakości presetów pogłosowych: RevHiEndA, RevHiEndB, RevHiEndC.
  • Dodanie analogowo modelowanego filtra z asymetrycznie formowanym rezonansem
  • Ulepszono jakość samych efektów: Reverb A, Reverb B, Del+Rev A, Del+RevB, Ens+Rev
  • Działanie filtrów oparte jest obecnie na całkowicie nowych algorytmach: LP analog, BP analog, HP analog, BR analog
  • Poprawiono brzmienie filtrów: Vocal IEAOU, Vocal A, Vocal U, Vocal E, Vocal I, Vocal O
  • Ulepszono wyświetlanie parametrów automatyki
  • Poprawki w bloku LFO
  • Poprawki modułu odpowiedzialnego za sygnalizację dostępności aktualizacji
firebird