cakewalkFirma Cakewalk zaktualizowała wtyczkę Z3ta+

Zmiany to poprawa licznych błędów bliżej nie sprecyzowanych