devinemachineKrishna Synth to syntezator dostępny w postaci wtyczki vst, którego producentem jest firma  Devine Machine Wtyczka dostarczana jest z 1146 presetami (w tworzeniu presetów brało udział aż 25 projektantów brzmienia). Wszystkie brzmienia są w pełni sklasyfikowane i odpowiednio nazwane. Do instrumentu dołączono dodatkowo 3700 plików zawierających różne ustawienia oscylatora - dzięki czemu każdemu presetowi możemy nadać unikalne brzmienie.Producent właśnie zaprezentował najnowszą oznaczoną numerem 1.5 wersję wtyczki. Całkowicie przebudowano silnik aplikacji, przez co poprawiły się znacznie "osiągi" wtyczki. Zaimplementowano również
  • LFO oraz obwiednie ADSR dla wszystkich parametrów
  • poprawiono wczytywanie presetów
  • wtyczka dostępna jest w obecnym kształcie w formatach VST, RTAS  oraz AU


W przypadku zakupu wtyczki z uwagi na pełną automatyzację procesu, nie będzie konieczności oczekiwania na pobranie programu. Każdy nowy nabywca automatycznie uzyska dostęp do wszystkich presetów (ok 6 Gb danych bespośrdenio ze strony producenta wtyczki).

krishna synth

W pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną pobrać można ze strony producenta Devine Machine website