Firma ReFx zaktualizowała do wersji 1.6 wtyczkę QuadraSID
Zmiany objęły poprawki zauważonych błędów oraz dostępność wtyczki na platformę Universal Binary