Firma Linplug uaktualniła niedawno wydany instrument daOrgan do wersji 3.0.1

Zmiany:
  • poprawki w bloku obwiedni
  • redukcja obciążenia procesora podczas pracy w wtyczką (w czasie, kiedy żadna nuta nie jest odgrywana)
  • poprawki w pracy z modułem Pedal