Firma DiscoDSP zaktualizowała do wersji 1.9 wtyczkę Discovery

Zmiany:

  • zwiększono zasięg pracy modulatora Pitch Bend
  • przebudowano menu Edit> bend range > Fx Bypass
  • dodano nową opcję 2x oversampling w menu Edit > config > High quality distortion
  • klikając teraz prawym przyciskiem myszy na interface wtyczki wyzwalamy menu