Firma LinPlug zaktualizowała do wersji v1.2.1 instrument Octopus. Zmiany:
  • Poprawki w module FM występującym na komputerach Mac PowerPC
  • Naprawiono niedziałającą opcję Bypass
  • usunięto błąd związany z nieprawidłowym usówaniem składowej stałoprądowej
  • poprawiono dziedziałający przycisk LoFi