Firma Native Instruments udostępniła wtyczkę Kontakt v2.1. Darmowe uaktualnienie dla użytkowników aplikcji zawiera liczne poprawki i usprawnienia, zwiększając tym samym stabilność aplikacji, funkcjonalność, jakość brzmienia oraz użyteczność.

Większe usprawnienia

krótszy czas ładowania  - zwiększono szybkość ładowania próbek zwałaszcza w momencie wykorzystywania kilku banków zawierających po kilka instrumnetów

 • zmniejszono zużycie pamięci
 • zmniejszono zużycie CPU
 • lepsze wsparcie dla układów wielordzeniowych

Usprawnienia związane z użytkowaniem aplikacji

 • Nowy moduł przeszukiwania biblioteki sampli:
 • wprowadzono fuckcję pozwalającą na przywrócenie ustawień plików, które wcześniej usuneliśmy, lub przenieśliśmy np. do innego folderu

Kompatybilność oraz zgodność


 • Kontakt v2.1 jest w pełni kompatybilny z brzmieniami (samplami) wtyczek Bandstand, Akustik Piano oraz Kontakt Player 2
 • Wtyczka jest kompatybilna z ProTools 6.9 oraz 7: aby uzuskać najlepszą wydajność w pracy, zalecena jest używanie jaknajbardziej aktualnej wersji ProToolsa.
 • Dodano dwa nowe formaty SampleCell oraz BeatCreator, które możliwe są do zaimportowania przez sampler

 


Zmiany wyglądu

 • Obecnie dla każdego załadowanego instrumentu mamy możliwość przypisania własnej skórki (tła)
 • dodano tryb minimalizacji samplera - dzięki czemu w danej chwili możemy mieć widok tylko na jeden załadowany instrument. Za pomocą odpowiednich strzałek mamy możliwość swobodnego przełączania się pomiędzy załadowanymi instrumentami

Jakość Audio

 • Dodano tryb: HQI - High Quality Interpolation Mode: Ten może pracować w jednym z trzech trybów

  1. Standard
  2. High
  3. Perfect

Nowe efekty;

 • Limiter: służocy poprawie (zmaksymalizowaniu) brzmienia sygnału audio The new limiter can be used to maximize an audio signal with a compression ratio of infinity:one. It can be inserted as a group effect, instrument insert effect or output mixer effect.
 • Pro Compressor: nowy tryb pracy kompresora
 • Pseudo Stereo:  Stereo Modeler Effect zawiera nowe ustawienie pseudo stereo effect, które można zastosować zarówno na sygnał mono jak i stereo w celu stworzenie efektu stereo.
Format jakiego używa sampler Kontakt obecnie stał się jednym ze standardów w jakim rozprowadzane są próbki sampli. Biblioteka brzmień w tymże formacie nieustannie się zwiększa. Obecnie liczy ona sobie 150 bibliotek brzmień