Firma Db16 group uaktualniła do wersji 1,25 wtyczkę Phoscyon
Zmiany:
      • całkiem nowy tryb Play mode
      • zaimplementowana całkowita możliwość kontroli wtyczki za pomocą MIDI
      • poprawiono liczne błędy