Firma AAS uaktualniła do wersji 1.01 wtyczkę String Studio VS-1
Zmiany:
  • poprawiono stabilność wtyczki w systemach Pro Tools, Logic
  • możliwość autoryzacji wtyczki w ciągu 15 dni od czasu pierwszego uruchomienia
  • poprawiono błąd, występujący podczas próby przypisania kontrolera do dowolnego kontrolera bloku efektów
  • inne mniej ważne