Firma Spectrasonics zaktualizowała do wersji v1.5.1c wtyczkę o nazwie Stylus RMX.
Zmiany:
  • dodano menu kontekstowe pozwalające na przywołanie ostatnio wykorzystywanych katalogów
  • naprawiono błąd związany z kasowaniem plaginu w przypadku uruchomienia jego kilku instalacji
  • poprawki w moduje delay
  • błąd związany z prawidłową synchronizacją LFO
  • błąd związany z prawidłowym funkcjonowaniem okna autoryzacji