Image Line - Aktulizacje syntezatorów wtyczkowychImage Line zaktualizowała wtyczki: Morphine v1.4.2, PoiZone  v2.2.5 oraz Toxic Biohazard v1.0.2. 
Zmiany to przede wszystkim poprawa zauważonych błędów, poprawa kompatybilności podczas pracy z wtyczkami w systemach Mac OS X, poprawa stabilności, dużo lepsze wsparcie dla komputerów typu Tablet PC,
Poniższy screen prezentuje GUI wtyczki Morphine VST.
morphine

 Źródło: Image Line